קהילות בוגרים בעמק

signs_brown_icon

קהילות בוגרים בעמק

קהילות צעירים הבוחרים לחיות בעמק המעיינות ולפעול בשדה החברתי והקהילתי
ביישובי העמק. הקהילות מורכבות מצעירים בוגרי תכניות העמותה אשר מתגבשים
לגרעיני התיישבות משימתיים לטווח הארוך. הצעירים חיים כקהילה ומקבלים מעטפת
הכוללת לימודי יהדות, חברה וציונות, וכן ליווי תעסוקתי וחברתי.

פרטים והרשמה +-

קהילות בוגרים בעמק | דרור עמית 052-4372020 | dror_am@yahoo.com

דף בוגרים שורה עליונה ראשונה מימין
דף בוגרים שורה אמצעית ראשונה מימין
דף בוגרים שורה תחתוחנה ראשונה מימין
דף בוגרים שורה עליונה שניה מימין
דף בוגרים שורה אמצעית שניה מימין
דף בוגרים שורה תחתונה שניה מימין
דף בוגרים שורה עליונה שניה משמאל
דף בוגרים שורה אמצעית שניה משמאל
דף בוגרים שורה תחתונה שניה משמאל
דף בוגרים שורה עליונה ראשונה משמאל
דף בוגרים שורה אמצעית ראשונה משמאל
דף בוגרים שורה תחתונה ראשונה משמאל