קהילות בעמק

signs_brown_icon

קהילות בעמק

קהילות צעירים הבוחרים להתיישב ביישובי עמק המעיינות, המתגבשים לגרעיני התיישבות משימתיים לטווח הארוך. הצעירים חיים כקהילה ומקבלים מעטפת הכוללת ליווי בתחומי תעסוקה, קהילה, חינוך ותרבות. עמותת חיברותא מסייעת בשילוב נקלטים חדשים ע"י תכניות העוסקות בבינוי ופיתוח קהילה בדגש על בניית שייכות וזהות קהילתית.

פרטים והרשמה +  -

  קהילות בעמק  | 04-6060704  |  rotem@chivruta.org  

  דף בוגרים שורה עליונה ראשונה מימין
  דף בוגרים שורה אמצעית ראשונה מימין
  דף בוגרים שורה תחתוחנה ראשונה מימין
  דף בוגרים שורה עליונה שניה מימין
  דף בוגרים שורה אמצעית שניה מימין
  דף בוגרים שורה תחתונה שניה מימין
  דף בוגרים שורה עליונה שניה משמאל
  דף בוגרים שורה אמצעית שניה משמאל
  דף בוגרים שורה תחתונה שניה משמאל
  דף בוגרים שורה עליונה ראשונה משמאל
  דף בוגרים שורה אמצעית ראשונה משמאל
  דף בוגרים שורה תחתונה ראשונה משמאל